„Modernizacja linii podgrzewania asfaltu w Przedsiębiorstwie Drogowym „DROGBUD”- Gostyń Sp. z o.o.”

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż firma Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD”- Gostyń Sp. z o.o. dnia 20 września 2016 roku podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji
realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-20120  w ramach osi priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna MŚP , Schematu 3.2.C:


Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie ( w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych ba bardziej efektywne energetycznie).


Tytuł realizowanego projektu:
„Modernizacja linii podgrzewania asfaltu w Przedsiębiorstwie Drogowym „DROGBUD”- Gostyń Sp. z o.o.”

Całkowita wartość inwestycji: 760 480,00 zł


Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 345 600,00 zł


Okres realizacji: 24-11-2015 do 07.10.2016


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor