• 1
  • 2
  • 3

Nazwa zadania: Przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 4907P Gostyń- Pępowo- Dłoń
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Gostyniu
Termin realizacji: 2015r.