• 1
  • 2
  • 3

Przebudowa drogi Niezgoda – Grabówka
Inwestor: Gmina Żmigród
Realizacja: 09-10.2016 r.

Remont drogi krajowej nr 5 Dąbcze - Kłoda

Nazwa zadania:  Budowa ul. Wschodniej w m. Luboń
Inwestor:  Gmina Luboń
Termin realizacji 2016

Nazwa zadania: Przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 4907P Gostyń- Pępowo- Dłoń
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Gostyniu
Termin realizacji: 2015r.